کتاب‌های من

pedar 1 - کتاب‌های من

تربیت های پدر

موضوع: مجموعه داستان گروه سنی: بزرگسال نوبت چاپ: اول تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
haftgonbad - کتاب‌های من

هفت گنبد

داستانهای کوتاه/نشرافق سال انتشار :۱۳۹۷
real 1 - کتاب‌های من

رئال مادرید

نشر افق، ۱۳۹۳ موضوع: رمان نوجوان چاپ اول ۱۳۶ صفحه
anatom - کتاب‌های من

آناتومی افسردگی

رمان تهران: افق، 1395 122 صفحه
janett - کتاب‌های من

من ژانت نیستم

داستان کوتاه|نشر افق|۱۳۹۰
bad 1 - کتاب‌های من

قربانی باد موافق

رمان نشر افق ۱۳۸۶

تک داستان‌ها

1394   زندگان اصفهان. کتاب اصفهان. انتشارات افق. تهران.

۱۳۹۳   اسب بستور. هنگام. دوره‌ی جدید شماره‌ی۶و۷٫ شیراز.