کتاب‌های من

pedar 1 - تربیت های پدر

تربیت های پدر

موضوع: مجموعه داستان گروه سنی: بزرگسال نوبت چاپ: اول تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
haftgonbad - هفت گنبد

هفت گنبد

داستانهای کوتاه/نشرافق سال انتشار :۱۳۹۷
real 1 - رئال مادرید

رئال مادرید

نشر افق، ۱۳۹۳ موضوع: رمان نوجوان چاپ اول ۱۳۶ صفحه
anatom - آناتومی افسردگی

آناتومی افسردگی

رمان تهران: افق، 1395 122 صفحه
janett - من ژانت نیستم

من ژانت نیستم

داستان کوتاه|نشر افق|۱۳۹۰
bad 1 - قربانی باد موافق

قربانی باد موافق

رمان نشر افق ۱۳۸۶

تک داستان‌ها

1394   لوح غایبان. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی۵۳٫ تهران.

۱۳۹۴   زندگان اصفهان. کتاب اصفهان. انتشارات افق. تهران.

۱۳۹۳   اسب بستور. هنگام. دوره‌ی جدید شماره‌ی۶و۷٫ شیراز.

۱۳۹۳   دو روز مانده به عدن. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی۴۸٫ تهران.

۱۳۹۲   بدو بیروت، بدو. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی۴۸٫ تهران.

۱۳۹۲   خواب برادر مرده. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی۲۴٫ تهران.

۱۳۹۱   آمپایه‌ی بارُن. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی۲۰٫ تهران.

۱۳۹۱   دختردایی ملاحت. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی۱۵٫ تهران.

۱۳۹۱   زندگان اصفهان. فصلنامه‌ی زنده‌رود. شماره‌ی ۵۴٫ اصفهان.

۱۳۹۱   انگشتر الماس. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی۱۱٫ تهران.

۱۳۹۰   Made In Denmark . همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی۶٫ تهران.

۱۳۹۰    تابستان ۶۳٫ همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی۴٫ تهران.

۱۳۸۹   من ژانت نیستم. فصلنامه‌ی زنده‌رود. شماره‌ی ۵۱٫ اصفهان.

۱۳۸۹   پروانه. همشهری داستان. شماره‌ی ۵۳٫ تهران.