تربیت‌های پدر مهمان سینمای جوان نجف آباد

lessons 768x457 - تربيت‌هاي پدر مهمان سينماي جوان نجف آباد

تربیت‌های پدر مهمان سینمای جوان نجف آباد

تربیت‌های پدر مهمان سینمای جوان نجف آباد 960 571 logos

دو مجموعه داستان «تربیت‌های پدر » محمد طلوعی و «بازار خوبان« آرش صادق بیگی مهمان انجمن سینمای جوان نجف آباد در روز پنج شنبه ۹ مهرماه ۹۴ خواهند بودphoto 2015 09 28 14 29 10 212x300 - تربيت‌هاي پدر مهمان سينماي جوان نجف آباد