05 مارس

آناتومی افسردگی در گرگان و شهسوار

عصر روز پنجشنبه 17 اسفند جشن امضا و نشستی با نویسنده در خانه کتاب گرگان برپا است.

نشانی: گرگان، خیابان ولیعصر، بین عدالت 8 و 10/ زیرزمین بانک سامان

در ادامه راه هم، جشن امضا و نشست صمیمانه با محمد طلوعی در کافه کتاب شهسوار جمعه 18 اسفند/ ساعت 18 الی 20 برگزار می‌شود.

نشانی: شهسوار (تنکابن)، ابتدای خیابان ورزش، کافه کتاب