چی می‌خونم

ethics - اخلاق: رساله ای در ادراک شر

اخلاق: رساله ای در ادراک شر

اخلاق: رساله ای در ادراک شر 189 267 logos

اخلاق: رساله ای در ادراک شراخلاق،_رساله_ای_در_ادراک_شر

نوشته الن بدیو

ترجمه باوند بهپور

نشر چشمه

in praise of love1 - در ستایش عشق

در ستایش عشق

در ستایش عشق 240 340 logos

در ستایش عشقlove

نوشته آلن بدیو

ترجمه مریم عبدالرحیم کاشی

انتشارات ققنوس

cheever21 602x658 - دوران طلایی

دوران طلایی

دوران طلایی 602 890 logos

دوران طلایی: مجموعه داستان کوتاهcheever2

نوشته جان چیور

ترجمه فرزانه دوستی

بنگاه ترجمه و نشر پارسه، ۱۳۹۵

deadofsummer 697x658 - مردگان تابستان

مردگان تابستان

مردگان تابستان 697 1080 logos

مردگان تابستان18264

نوشته کامیلا وی

ترجمه فریده اشرفی

ناشر ایرانبان، ۱۳۹۱