رونمايي‌ها

photo ۲۰۱۷ ۰۷ ۰۱ ۰۸ ۴۱ ۲۶ 1170x658 - معرفي آناتومي افسردگي در حوزه هنري استان همدان

معرفی آناتومی افسردگی در حوزه هنری استان همدان

معرفی آناتومی افسردگی در حوزه هنری استان همدان 1181 1181 modir

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۱_۰۸-۴۱-۲۶

photo ۲۰۱۷ ۰۶ ۲۵ ۱۵ ۵۸ ۱۸ 904x658 - جشن امضاي چاپ دوم آناتومي افسردگي در ساري

جشن امضای چاپ دوم آناتومی افسردگی در ساری

جشن امضای چاپ دوم آناتومی افسردگی در ساری 904 1280 modir

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۵_۱۵-۵۸-۱۸

062e78af cb6b 4068 a201 b6ad00d2d56b 695x658 - آناتومي افسردگي به چاپ دوم رسيد

آناتومی افسردگی به چاپ دوم رسید

آناتومی افسردگی به چاپ دوم رسید 695 695 modir
photo 2017 06 05 20 31 39 904x658 - آناتومی افسردگی در کاشان

آناتومی افسردگی در کاشان

آناتومی افسردگی در کاشان 904 1280 logos

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ایران رونمایى مى شود
در دور اول سفرها که به همت نشر افق انجام مى شود، این کتاب در شهرهای اصفهان، شیراز، جهرم، کاشان و بوشهر رونمایى می شود.

ایستگاه چهارم: کاشان

 مراسم رونمایی از رمان «آناتومی افسردگی» با حضور و داستان‌خوانی نویسنده به ایستگاه کاشان رسید. این مراسم روز پنجشنبه هیجدهم خرداد با همکاری انجمن هزار افسانه شهرزاد ساعت شش تا هشت عصر در خانه کاج برگزار می شود.

photo_2017-06-05_20-31-39