06 Jun

آناتومی افسردگی در کاشان

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ايران رونمايى مى شود
در دور اول سفرها كه به همت نشر افق انجام مى شود، اين كتاب در شهرهاي اصفهان، شيراز، جهرم، كاشان و بوشهر رونمايى مي شود.

ایستگاه چهارم: کاشان

 مراسم رونمایی از رمان «آناتومی افسردگی» با حضور و داستان‌خوانی نویسنده به ایستگاه کاشان رسید. این مراسم روز پنجشنبه هیجدهم خرداد با همکاری انجمن هزار افسانه شهرزاد ساعت شش تا هشت عصر در خانه کاج برگزار می شود.

photo_2017-06-05_20-31-39

31 May

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ايران رونمايى مى شود
در دور اول سفرها كه به همت نشر افق انجام مى شود، اين كتاب در شهرهاي اصفهان، شيراز، جهرم، كاشان و بوشهر رونمايى مي شود.

ایستگاه سوم: جهرم

 مراسم رونمایی از رمان «آناتومی افسردگی» با حضور و داستان‌خوانی نویسنده در جهرم برگزار می‌شود.

tour-de-jahrom

زمان: جمعه 12 خرداد

مکان:  سالن خانه مهر واقع در پارک بزرگ شهر