دستاوردها

 • ۱۳۹۵ برگزیده نخستین دوره جایزه ادبی «چهل».
 • ۱۳۹۲ برنده‌ی جایزه‌ی بیستمین جشنواره‌ی مطبوعات. تهران.
 • ۱۳۹۲ برنده‌ی جایزه‌ی اولِ فیلم‌نامه‌ی فیلم کوتاه شانزهمین جشنواره‌ی فیلم شانگهای. شانگهای.
 • ۱۳۹۱ برنده‌ی جایزه‌ی اولِ مجموعه داستانِ اولِ بنیاد گلشیری. تهران.
 • ۱۳۹۰ برنده‌ی جایزه‌ی اولِ داستانِ اولین دوره‌ی جایزه ادبی بوشهر. بوشهر.
 • ۱۳۸۷ برنده‌ی جایزه‌ی دوم دومین دوره‌ی داستان‌های ایرانی. مشهد.
 • ۱۳۸۷ برنده‌ی اول جایزه‌ی ادبی فردا (تکنیکی‌ترین رمانِ سال) ۱۳۸۶٫ تهران.
 • ۱۳۸۷ تقدیر شده در جایزه‌ی ادبی واو (رمانِ متفاوت سال) ۱۳۸۶٫ تهران.
 • ۱۳۸۷ برنده جایزه‌ی نمایش‌نامه‌نویسی رادی از یازدهمین جشنواره‌ی تآتر دانشگاهیان. تهران.
 • ۱۳۸۷ برنده‌ی جایزه‌ی دوم پژوهش از یازدهمین جشنواره‌ی تآتر دانشگاهیان. تهران.
 • ۱۳۸۷ برنده‌ی‌ جایزه‌ی اول ترجمه از یازدهمین جشنواره‌ی تآتر دانشگاهیان. تهران.
 • ۱۳۸۶ برنده‌ی جایزه‌ی اول نمایش‌نامه‌نویسی از مرکز تآتر تجربی. تهران.
 • ۱۳۸۶ برنده‌ی جایزه‌ی دوم پژوهش از مرکز تآتر تجربی. تهران.
 • ۱۳۸۵ برنده‌ی جایزه‌ی دوم پژوهش از نهمین جشنواره‌ی تآتر تجربه. تهران.
 • ۱۳۸۵ تقدیر شده‌ در بخش پژوهش ششمین دو سالانه‌ی ادبی دانشجویان. تهران.
 • ۱۳۸۴ برنده‌ی جایزه‌ی اول بخش شعر اولین جشنواره‌ی حافظ. تهران.
 • ۱۳۸۴ تقدیر شده‌ در بخش داستان اولین جشنواره‌ی حافظ. تهران.
 • ۱۳۸۳ برگزیده‌ی دور نهایی جشنواره‌ی ابداع. دوبی.
 • ۱۳۷۹ گواهی‌نامه‌ی اولین دوره‌ی آموزش فیلم‌نامه‌نویسی ویژه‌ی قصه‌نویسان جوان کشور. تهران.