سخنرانی در دومین دوره فستیوال سبیر ایتالیا

سخنرانی در دومین دوره فستیوال سبیر ایتالیا

سخنرانی در دومین دوره فستیوال سبیر ایتالیا 150 150 modir

محمد طلوعی مهمان و سخنران ویژه دومین دوره فستیوال سبیر ایتالیا است که از هشتم تا یازدهم ماه اکتبر ۲۰۱۵ برگزار می شود و به بررسی فرهنگ و ادبیات مدیترانه اختصاص دارد. در این فستیوال طلوعی درباره «جمهوری ادبی مدیترانه» سخنرانی خواهد کرد.

sabirfest home 1 - سخنراني در دومين دوره فستيوال سبير ايتاليا