آناتومی افسردگی در تور دور ایران: شیراز

tour de shiraz 768x1076 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: شیراز

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: شیراز

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: شیراز 914 1280 logos

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ایران رونمایى مى شود
در دور اول سفرها که به همت نشر افق انجام مى شود، این کتاب در شهرهای اصفهان، شیراز، جهرم، کاشان و بوشهر رونمایى می شود.

ایستگاه اول: شیرازtour de shiraz 731x1024 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: شیراز

با همکاری مجله پیرسوک، مراسم رونمایی از رمان «آناتومی افسردگی» با حضور و داستان‌خوانی نویسنده در شیراز برگزار می‌شود.

زمان: دوشنبه ۸ خرداد ۹۶

مکان: شیراز، خیابان زند، کوچه سی و هشت، (بانک کشاورزی)، پلاک سیزده