آناتومی افسردگی در کاشان

photo 2017 06 05 20 31 39 768x1087 - آناتومی افسردگی در کاشان

آناتومی افسردگی در کاشان

آناتومی افسردگی در کاشان 904 1280 logos

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ایران رونمایى مى شود
در دور اول سفرها که به همت نشر افق انجام مى شود، این کتاب در شهرهای اصفهان، شیراز، جهرم، کاشان و بوشهر رونمایى می شود.

ایستگاه چهارم: کاشان

 مراسم رونمایی از رمان «آناتومی افسردگی» با حضور و داستان‌خوانی نویسنده به ایستگاه کاشان رسید. این مراسم روز پنجشنبه هیجدهم خرداد با همکاری انجمن هزار افسانه شهرزاد ساعت شش تا هشت عصر در خانه کاج برگزار می شود.

photo 2017 06 05 20 31 391 723x1024 - آناتومی افسردگی در کاشان