بقيه را به اهل هادس مي‌گويم

0423161910 books thumb2 - بقيه را به اهل هادس مي‌گويممجموعه شعرهای کنستانتین کاوافی

ترجمه با همكاري فرزانه دوستي

انتشارات اچ اند اس: 2014

کاوافی در 1863 در اسکندریه‌ی مصر در خانواده‌ای یونانی به دنیا آمد وی کودکی و نوجوانی خود را در انگلستان گذراند. در نخستین شعرهایش از شکسپیر و براونینگ و اسکار وایلد متاثر بود ولی کم‌کم در سایه‌ی پژوهش های تاریخی‌اش به درک زیباشناسی خاص خودش رسید و امروز او را اصیل‌ترین و تاثرگذارترین شاعر معاصر یونان می‌شناسند. مهم‌ترین خصوصیت شعرهای کاوافی استفاده از ایماژهای ساده‌ی زندگی در قالب دراماتیک و زبان بی‌پیرایه‌ای است که گاهی صرفا کامجو است و به بیان تجربه‌های عاشقانه‌اش می‌پردازد، گاهی به شکل‌گیری ساختارهای بصری چشم‌گیر می‌انجامد، و گاهی احیاگر اسطوره از منظری تازه است. به‌رغم معروفیت معدود شعرهای عاشقانه اش به فارسی، بسیاری از شعرهای تاریخی-اسطوره‌ای کاوافی برای نخستین بار است که در این مجموعه به فارسی معرفی می‌شوند.

| 100-101 |
| 9L0-012 |
| 642-999 |
| 810-403 |
| 200-120 |
| 400-101 |
| 300-320 |
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-704
100-101
9L0-012
642-999
300-115
MB5-705
70-461
1V0-601
300-206
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803
9L0-012
70-480
200-310
EX300
ICBB
1Z0-808
AWS-SYSOPS
1Z0-434
300-070
CAS-002
352-001
1V0-601
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201