لطفا ده دقیقه قبل از ساعت مقرر وارد کلاس شوید . از کیفیت خط اینترنت خود مطمئن باشید و اتصال دوربین ، میکروفون و بلندگو خودتان را تست کنید.