قربانی باد موافق

 

  • fair winds prey 200x300 - قربانی باد موافققربانی باد موافق
  • رمانقربانی باد موافق
  • نشر افق
  • 1386

 

درباره کتاب

عنوان رمان تلمیحی است به سرنوشت افیژنی در اسطوره یونانی که به دست پدرش آگامنون قربانی شد تا خدایان باد موافقی بوزانند و کشتی های مانده در دریا را به تروا برسانند. قربانی باد موافق سرنوشت منوچهر محتشم، مرد جوانی در رشت سال های جنگ جهانی دوم را دنبال می کند از روزهای عاشقی و جوانی تا پیوستنش به حزب توده تا پیش از کودتای 28 مرداد و ناچار متواری شدنش به آلمان. رمان به روایت اول شخص مفرد گشوده می شود ولی با تغییر زوایای دید و راویان مختلف خواننده را با بستر حوادث اجتماعی آن دوران، جنگ، خشونت و تجاوز آشنا می کند.

در اپیزود دوم، سال‌ها بعد، منوچهر را در لایپزیک می یابیم در آستانه میان سالی و گذران زندگی با مستمری ناچیز حزب که دلتنگ وطن و مبتلا به درد چهل سالگی است. منوچهر محتشم فکر می کند زندگی حزبی را کناری گذاشته و وقت رسیدن به آرامش و عافیت طلبی است، اما در دیداری ناگهانی با یک رفیق قدیمی درمی یابد که باید به ایران برگردد و ماموریتی را به انجام برساند، ماموریتی که بی شک عافیتی به دنبال ندارد…

[fruitful_sep]

خرید آنلاین

0531490 300x46 - قربانی باد موافق

 

[fruitful_sep]

اخبار کتاب