انتشار تابستان 63 به ایتالیایی

IMG 5937384824109 - انتشار تابستان 63 به ایتالیایی

انتشار تابستان 63 به ایتالیایی

انتشار تابستان 63 به ایتالیایی 750 500 modir

تابستان 63، دومین داستان از مجموعه داستان «تربیت های پدر» به ایتالیایی ترجمه و در شماره ین ماه مجله اینترناسیوناله منتشر شد

11403391 10153306674666760 8400615580987712692 n1 - انتشار تابستان 63 به ایتالیایی