حلقه گمشده: آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر از نگاه نسل چهارم

photo 2017 09 03 19 35 511 768x1086 - حلقه گمشده: آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر از نگاه نسل چهارم

حلقه گمشده: آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر از نگاه نسل چهارم

حلقه گمشده: آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر از نگاه نسل چهارم 905 1280 logos

از سری نشست‌های سه شنبه های هنوز

با حضور محمد طلوعی و مهسا محبعلی برگزار می‌شود

photo 2017 09 03 19 35 511 724x1024 - حلقه گمشده: آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر از نگاه نسل چهارم