زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم 150 150 modir
  • 25822 - زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیمنویسنده: دوریس لسینگ
  • مترجم: مژده دقیقی
  • انتشارات کندوکاو، چاپ دوم، 1392
  • شمارگان: 1100 جلد
  • 119 صفحه، 6000 تومان
  • شابک 9789649011738