ویراست

مجموعه کتاب‌های داستان شهر

دبیر مجموعه: محمد طلوعی

 کتاب اصفهان

نویسندگان: اصغر عبداللهی – جعفر مدرس صادقی – کیهان خانجانی – نسیبه فضل اللهی – محمد طلوعی – آرش   صادق بیگی |  تهران: افق 1393 |  شابک:  ‏‫‭978-600-353-102-4

[fruitful_sep]

مجموعه کتاب‌های خشت اول

انتشارات نگاه – دبیر مجموعه: محمد طلوعی

  •   – بازار خوبان- نویسنده: آرش صادق بیگی | ویراست: محمد طلوعی | تهران: نگاه 1393 | شابک: 978-964-351-992-6
  • سي وسه پل، چهار و نيم اكتاو- نویسنده: سلمان باهنر | ویراست: محمد طلوعی | تهران: نگاه 1393 | شابک:  978-964-351-993-3‬
  • لب خوانی-نویسنده: ابوذر  قاسمیان | تهران: نگاه 1393| شابک: 978-600-376-046-2
  • در دهان اژدها-نویسنده: محمدرضا زمانی |  تهران: نگاه 1393 | شابک: 978-964-351-934-6
  •  تابلو ناتمام و چند داستان دیگر- نویسنده: محمدرضا عبدالهي

[fruitful_sep]

مجموعه  فرهنگ و تمدن ایران

نشر افق – دبیر مجموعه: محمد طلوعی

 [fruitful_sep]

سایر کتاب‌ها

  • لکنت (رمان) – نویسنده: امیرحسین یزدانبد، ویراستار: محمد طلوعی – ناشر: افق
  • منگی (رمان) – نویسنده: ژوئل اگلوف، مترجم: اصغر نوری – ویراستار: محمد طلوعی – ناشر: افق