رونمايي‌ها

photo 2017 06 05 20 31 39 904x658 - آناتومی افسردگی در کاشان

آناتومی افسردگی در کاشان

آناتومی افسردگی در کاشان 904 1280 logos

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ايران رونمايى مى شود
در دور اول سفرها كه به همت نشر افق انجام مى شود، اين كتاب در شهرهاي اصفهان، شيراز، جهرم، كاشان و بوشهر رونمايى مي شود.

ایستگاه چهارم: کاشان

 مراسم رونمایی از رمان «آناتومی افسردگی» با حضور و داستان‌خوانی نویسنده به ایستگاه کاشان رسید. این مراسم روز پنجشنبه هیجدهم خرداد با همکاری انجمن هزار افسانه شهرزاد ساعت شش تا هشت عصر در خانه کاج برگزار می شود.

photo 2017 06 05 20 31 391 723x1024 - آناتومی افسردگی در کاشان

tour de jahrom 904x658 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم 904 1280 logos

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ايران رونمايى مى شود
در دور اول سفرها كه به همت نشر افق انجام مى شود، اين كتاب در شهرهاي اصفهان، شيراز، جهرم، كاشان و بوشهر رونمايى مي شود.

ایستگاه سوم: جهرم

 مراسم رونمایی از رمان «آناتومی افسردگی» با حضور و داستان‌خوانی نویسنده در جهرم برگزار می‌شود.

tour de jahrom 723x1024 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم

زمان: جمعه 12 خرداد

مکان:  سالن خانه مهر واقع در پارک بزرگ شهر

tour de isfahan 905x658 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: اصفهان

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: اصفهان

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: اصفهان 905 1280 logos

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ايران رونمايى مى شود
در دور اول سفرها كه به همت نشر افق انجام مى شود، اين كتاب در شهرهاي اصفهان، شيراز، جهرم، كاشان و بوشهر رونمايى مي شود.

ایستگاه دوم: اصفهان

tour de isfahan 724x1024 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: اصفهان

tour de shiraz 914x658 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: شیراز

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: شیراز

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: شیراز 914 1280 logos

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ايران رونمايى مى شود
در دور اول سفرها كه به همت نشر افق انجام مى شود، اين كتاب در شهرهاي اصفهان، شيراز، جهرم، كاشان و بوشهر رونمايى مي شود.

ایستگاه اول: شیرازtour de shiraz 731x1024 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: شیراز

با همکاری مجله پیرسوک، مراسم رونمایی از رمان «آناتومی افسردگی» با حضور و داستان‌خوانی نویسنده در شیراز برگزار می‌شود.

زمان: دوشنبه 8 خرداد 96

مکان: شیراز، خیابان زند، کوچه سی و هشت، (بانک کشاورزی)، پلاک سیزده