اجرای صحنه

108897unnameddddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729 608x658 - تفنگ میرزارضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک می‌کند

تفنگ میرزارضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک می‌کند

تفنگ میرزارضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک می‌کند 608 800 logos

اجرای جدیدی از نمایشنامه «تفنگ میرزضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک می‌کند» نوشته محمد طلوعی به کارگردانی محمد اشکانفر  دی ماه امسال در تالار مولوی تهران به روی صحنه می‌رود.

میرزا رضا کرمانی بعد از سال ها ستم کشی و در به در این زندان و ان زندان به ایران برمی گردد، او می خواهد دادش را از زمانه بستاند اما شاه کشی کار هر کس نیست. او نمی داند تفنگی که در بارفروش خریده شلیک خواهد کرد یا نه…

:خرید بلیت از تیوال

tiwall logo - تفنگ میرزارضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک می‌کند

108897unnameddddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729 - تفنگ میرزارضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک می‌کند