قربانی باد موافق

رمان نشر افق ۱۳۸۶
Fair Winds Prey - قربانی باد موافق
  • قربانی باد موافق
  • رمان
  • نشر افق
  • ۱۳۸۶

 

درباره کتاب

عنوان رمان تلمیحی است به سرنوشت افیژنی در اسطوره یونانی که به دست پدرش آگامنون قربانی شد تا خدایان باد موافقی بوزانند و کشتی های مانده در دریا را به تروا برسانند. قربانی باد موافق سرنوشت منوچهر محتشم، مرد جوانی در رشت سال های جنگ جهانی دوم را دنبال می کند از روزهای عاشقی و جوانی تا پیوستنش به حزب توده تا پیش از کودتای ۲۸ مرداد و ناچار متواری شدنش به آلمان. رمان به روایت اول شخص مفرد گشوده می شود ولی با تغییر زوایای دید و راویان مختلف خواننده را با بستر حوادث اجتماعی آن دوران، جنگ، خشونت و تجاوز آشنا می کند.

در اپیزود دوم، سال‌ها بعد، منوچهر را در لایپزیک می یابیم در آستانه میان سالی و گذران زندگی با مستمری ناچیز حزب که دلتنگ وطن و مبتلا به درد چهل سالگی است. منوچهر محتشم فکر می کند زندگی حزبی را کناری گذاشته و وقت رسیدن به آرامش و عافیت طلبی است، اما در دیداری ناگهانی با یک رفیق قدیمی درمی یابد که باید به ایران برگردد و ماموریتی را به انجام برساند، ماموریتی که بی شک عافیتی به دنبال ندارد…

خرید آنلاین

0531490 300x46 - قربانی باد موافق