دستاوردها

 • 1395 برگزيده نخستين دوره جايزه ادبي «چهل».
 • 1392 برنده‌ي جايزه‌ي بیستمین جشنواره‌ی مطبوعات. تهران.
 • 1392 برنده‌ي جايزه‌ي اولِ فیلم‌نامه‌ی فیلم کوتاه شانزهمین جشنواره‌ی فیلم شانگهای. شانگهای.
 • 1391 برنده‌ي جايزه‌ي اولِ مجموعه داستانِ اولِ بنیاد گلشیری. تهران.
 • 1390 برنده‌ي جايزه‌ي اولِ داستانِ اولين دوره‌ي جایزه ادبی بوشهر. بوشهر.
 • 1387 برنده‌ي جايزه‌ي دوم دومين دوره‌ي داستان‌هاي ايراني. مشهد.
 • 1387 برنده‌ي اول جايزه‌ي ادبي فردا (تکنيکي‌ترين رمانِ سال) 1386. تهران.
 • 1387 تقدير شده در جايزه‌ي ادبي واو (رمانِ متفاوت سال) 1386. تهران.
 • 1387 برنده جايزه‌ي نمايش‌نامه‌نويسي رادی از يازدهمين جشنواره‌ي تآتر دانشگاهيان. تهران.
 • 1387 برنده‌ي جايزه‌ي دوم پژوهش از يازدهمين جشنواره‌ي تآتر دانشگاهيان. تهران.
 • 1387 برنده‌ي‌ جايزه‌ي اول ترجمه از يازدهمين جشنواره‌ي تآتر دانشگاهيان. تهران.
 • 1386 برنده‌ي جايزه‌ي اول نمايش‌نامه‌نويسي از مرکز تآتر تجربي. تهران.
 • 1386 برنده‌ي جايزه‌ي دوم پژوهش از مرکز تآتر تجربي. تهران.
 • 1385 برنده‌ي جايزه‌ي دوم پژوهش از نهمين جشنواره‌ي تآتر تجربه. تهران.
 • 1385 تقدير شده‌ در بخش پژوهش ششمين دو سالانه‌ي ادبي دانشجويان. تهران.
 • 1384 برنده‌ي جايزه‌ي اول بخش شعر اولين جشنواره‌ي حافظ. تهران.
 • 1384 تقدير شده‌ در بخش داستان اولين جشنواره‌ي حافظ. تهران.
 • 1383 برگزيده‌ي دور نهايي جشنواره‌ي ابداع. دوبي.
 • 1379 گواهي‌نامه‌ي اولين دوره‌ي آموزش فيلم‌نامه‌نويسي ويژه‌ي قصه‌نويسان جوان کشور. تهران.