حسین مرتضائیان آبکنار

aqrab - عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک

عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک

عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک 184 274 logos

aqrab - عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشکعقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک

یا از این قطار خون می‌چکه قربان!

حسین مرتضائیان آبکنار

سال انتشار: 1385

نشر نی