قم

3 1024x682 1024x658 - نشست نقد و بررسی تربیتهای پدر در قم برگزار شد

نشست نقد و بررسی تربیتهای پدر در قم برگزار شد

نشست نقد و بررسی تربیتهای پدر در قم برگزار شد 1024 682 modir

همزمان با بیست و دومین دوره کتاب هفته در آبان 1393، نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب «تربیتهای پدر» با حضور نویسنده، منتقدین و داستان نویسان در قم برگزار شد.

3 1024x682 - نشست نقد و بررسی تربیتهای پدر در قم برگزار شد