دو مجموعه داستان با حضور محمد طلوعي بررسي مي‌شوند

دو مجموعه داستان با حضور محمد طلوعي بررسي مي‌شوند

دو مجموعه داستان با حضور محمد طلوعي بررسي مي‌شوند 150 150 modir

photo 21 - دو مجموعه داستان با حضور محمد طلوعي بررسي مي‌شوند

روز جمعه سوم مهرماه، دو مجموعه داستان كوتاه از آرش صادق بيگي و سلمان باهنر با حضور محمد طلوعي، فرشته احمدي و مسعود خيرخواه نقد و بررسي مي‌شوند.