ترسیم آناتومی افسردگی در مشهد

anatomimash - ترسیم آناتومی افسردگی در مشهد

ترسیم آناتومی افسردگی در مشهد

ترسیم آناتومی افسردگی در مشهد 600 848 logos

جلسه نقد و بررسی رمان آناتومی افسردگی با حضور نویسنده در مشهد برگزار می‌شود

زمان: پنجشنبه 28 دی ماه 1396 – ساعت 16

مکان: مشهد، سه راه ادبیات، ابن سینای 6 – کافه کتاب سلام – با همکاری انجمن ماتیکان