آناتومی افسردگی در گرگان و شهسوار

شهسوار 768x1152 - آناتومی افسردگی در گرگان و شهسوار

آناتومی افسردگی در گرگان و شهسوار

آناتومی افسردگی در گرگان و شهسوار 853 1280 logos

عصر روز پنجشنبه 17 اسفند جشن امضا و نشستی با نویسنده در خانه کتاب گرگان برپا است.

نشانی: گرگان، خیابان ولیعصر، بین عدالت 8 و 10/ زیرزمین بانک سامان

gorgan 1024x1024 - آناتومی افسردگی در گرگان و شهسوار

در ادامه راه هم، جشن امضا و نشست صمیمانه با محمد طلوعی در کافه کتاب شهسوار جمعه 18 اسفند/ ساعت 18 الی 20 برگزار می‌شود.

نشانی: شهسوار (تنکابن)، ابتدای خیابان ورزش، کافه کتابشهسوار 682x1024 - آناتومی افسردگی در گرگان و شهسوار