ماهی در آب

ماهی در آب

ماهی در آب 150 150 modir
  • 40608 - ماهی در آبنویسنده: ماریو بارگاس یوسا
  • ترجمه: خجسته کیهان
  • نشر ثالث، چاپ اول ۱۳۹۳
  • شمارگان ۱۱۰۰ نسخه
    ۳۰۰صفحه، ۱۵۰۰۰ تومان
  • شابک: 9789643807702