داستان‌خوانی آناتومی افسردگی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

IMG17125610 - داستان‌خوانی آناتومی افسردگی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

داستان‌خوانی آناتومی افسردگی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

داستان‌خوانی آناتومی افسردگی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 635 476 modir

  در سومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، محمد طلوعی بخشهایی از رمان «آناتومی افسردگی» را برای حاضرین در در غرفه ایران خواند. این کتاب یک رمان شهری مدرن و امروزی است که به افسردگی نسل جوان در زندگی شهری می‌پردازد. داستان 3 شخصیت اصلی و سه بخش دارد که هر بخش به یکی از این شخصیت‌ها اختصاص یافته است؛ این رمان را قرار است  نشر افق در 200 صفحه منتشر کند. همچنین طی نشست هایی حق انتشار ترجمه ایتالیایی رمان به انتشارات ایتالیایی فلترینی فروخته شد.

IMG17125610 - داستان‌خوانی آناتومی افسردگی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

دیدگاهی بگذارید