داستان، نوستالژی و دهه شصت

داستان، نوستالژی و دهه شصت

داستان، نوستالژی و دهه شصت 150 150 modir

ef0c9b8940ef4db00d3e4995932b94402b4d62d31927a4938b12e5721a2b848b - داستان، نوستالژی و دهه شصتبا تکیه بر مجموعه داستان «تربیت‌های پدر»

با حضور محمد طلوعی، فرشته احمدی، حمیدرضا شعیری و احمد شاکری

یکشنبه 3 اسفند 1393