آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم

tour de jahrom 768x1087 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم 904 1280 logos

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ایران رونمایى مى شود
در دور اول سفرها که به همت نشر افق انجام مى شود، این کتاب در شهرهای اصفهان، شیراز، جهرم، کاشان و بوشهر رونمایى می شود.

ایستگاه سوم: جهرم

 مراسم رونمایی از رمان «آناتومی افسردگی» با حضور و داستان‌خوانی نویسنده در جهرم برگزار می‌شود.

tour de jahrom 723x1024 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: جهرم

زمان: جمعه ۱۲ خرداد

مکان:  سالن خانه مهر واقع در پارک بزرگ شهر