زندگی روزمره

رمان و زندگی روزمره

رمان و زندگی روزمره 150 150 modir
10955350 799224920146720 762601150720252315 n - رمان و زندگی روزمرهخانه هنرمندان ایران با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می کند رمان و زندگی روزمره شهری
هفتمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و زندگی روزمره شهری»

سخنرانان: امیر علی نجومیان، احمد شاکری و محمد طلوعی
چهارشنبه 15 بهمن- ساعت 18

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد امیرخانی