نجف آباد

lessons - تربيت‌هاي پدر مهمان سينماي جوان نجف آباد

تربيت‌هاي پدر مهمان سينماي جوان نجف آباد

تربيت‌هاي پدر مهمان سينماي جوان نجف آباد 960 571 logos

دو مجموعه داستان «تربيت‌هاي پدر » محمد طلوعي و «بازار خوبان« آرش صادق بيگي مهمان انجمن سينماي جوان نجف آباد در روز پنج شنبه 9 مهرماه 94 خواهند بودphoto 2015 09 28 14 29 10 212x300 - تربيت‌هاي پدر مهمان سينماي جوان نجف آباد