محمد طلوعی

نویـسنـده

قطعه ای از کتاب

آناتومی افسردگی

چرا دنیا دایم به دو تکه تقسیم مى شد، چرا همیشه باید یک ور فهرست چیزهایی نوشت و آن ور فهرست چیزهایی مقابلش قرار داد، هیچ وقت هم این دو طرف برابر مساوی از کار در نمی آید. چرا دنیا یک جایی دست از سر آدم برنمی دارد و همه چیز را اندازه ی هم حساب نمی کند. خوبی ها و بدی ها و خواسته ها میلیمتر به میلیمتر مساوی هم. چیزی از دست می دهی اندازه ی همان چیزی به دست می آوری. در شرایط انتخاب مساوی انتخاب معنا دارد

نقد کتاب

تیمور آقامحمدی – هفته نامه صدا

نمی دانم برای شما هم پیش آمده که موقع بستن چمدان مسافرت، نتوانسته اید از خیر کتاب مورد علاقه تان بگذرید؟ من که هر جا می روم ولو یا نتوانم یا به قدر چند صفحه مطالعه کنم، حتما باید کتابی انتخاب کنم تا همراهم باشد. محمد طلوعی دو بار مسافرتم را خراب کرده، بار اول سال ۱۳۹۰ با «من ژانت نیستم» و امسال هم با «آناتومی افسردگی»؛ به طوری که در ایام سفر به جای همراه شدن با برنامه ریزی قبلی، مرا گوشه ای نشاند و صدای همسر و دخترم را حسابی در آورد. ادامه …

اخبار/کتاب خوانی/کارگاه/نشست

من را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید