منتشر شد: داستان‌های خانوادگی

WhatsApp Image 2019 04 29 at 6.20.08 PM1 768x768 - منتشر شد: داستان‌های خانوادگی

منتشر شد: داستان‌های خانوادگی

منتشر شد: داستان‌های خانوادگی 1080 1080 logos

داستان‌های خانواگی حاوی داستان‌های دو مجموعه داستان پیشین محمد طلوعی با عناوین «من ژانت نیستم» و ـتربیت‌های پدر» است که در ویرایشی جدید توسط نشرافق به بازار عرضه می‌شود.

داستان‌های هر دو مجموعه با محوریت راوی اول شخص همنام نویسنده و روایت‌هایی از روابط خانوادگی او پیش می‌روند و بنابراین شخصیت‌ها و اتفاقات داستان‌ها به هم پیوسته اند.