انتشار “کسی که مثل هیچکس نیست” در نشریه اسیمپتوت

Someone Without Peers 538 1 - انتشار "کسی که مثل هیچکس نیست" در نشریه اسیمپتوت

انتشار “کسی که مثل هیچکس نیست” در نشریه اسیمپتوت

انتشار “کسی که مثل هیچکس نیست” در نشریه اسیمپتوت 538 378 logos

 یادداشت «کسی که مثل هیچکس نیست: چگونه ژوزف بالسامو آخرین کتاب جادویی زندگی‌ام شد» که فارسی ِ آن پیشتر در مجله شهرکتاب شماره  14 و ترجمه ایتالیایی آن در مجله اینترناسیوناله به چاپ رسیده بود، به انگلیسی ترجمه و در نشریه بین‌المللی ادبیات ترجمه «اسیمپتوت» منتشر شد

فارسی و ترجمه انگلیسی آن را اینجا بخوانید